تبلیغات
لبخند میزنم :) - روانشناسی زیستی ۱.۱

لبخند میزنم :)

آیا راهی هست که بشه اثبات کرد یک موجود خودآگاهی داره یا نداره؟ 
چه رفتاری در انسان هست که در سایر موجودات نیست و از خودآگاه انسان نشات گرفته؟

اگر با یک solipsist مواجه شود ( کسی که عقیده دارد فقط خودش خودآگاهی دارد) چطور به او ثابت میکنید شما هم خودآگاهی دارید؟

اگر یک ربات همانکاری را انجام دهد که شما برای اثبات خودآگاهیتان انجام دادید ؛ آیا متقاعد می شوید که آن روبات هم خودآگاهی دارد؟ 

*p7


15 بهمن 96 ساعت 13:12 | حسنا :) | نظرات