تبلیغات
لبخند میزنم :) - مطالب آذر 1396

لبخند میزنم :)

زیست سلولی مولکولی 
دکتر سین.جیم
تدریس فصل ۹ تا آخر ۱۳ از کتاب آلبرتس
میانترم نگرفت
۱ نمره برای ارائه ( اختیاری)
1 نمره برای text reading
1 نمره برای حضور غیاب
-----
میکروب ۱
دکتر الف
تدریس فصل ۱ تا آخر ۳ -> میانترم
تدریس فصل ۷ و ۸ -> پایانترم
از کتاب پرسکات
ارائه (اختیاری )
----
بیوشیمی ساختاری
دکتر صاد
کربوهیدرات ها -> لیپیدها -> نوکلئیک اسیدها -> پروتئین ها 
میانترم نگرفت
سوالات تستی هستند
-----
شیمی فیزیک
دکتر ب
فصل ۱ تا آخر ۵ -> میانترم (حذفی)
فصل های 6 تا 10 و 12 و 17 -> پایان ترم
از کتاب لواین
----
آزمایشگاه سلولی مولکولی
دکتر سین.جیم

کشت سلول های عادی و سرطانی
اندازه گیری dt 
استخراج پروتئین آلکالین فسفاتاز و اندازه گیری فعالیت و مقدار آن
رنگ آمیزی فلوئورسانت

----
آزمایشگاه میکروب
دکتر الف

کتاب بنسون + جزوه خود استاد
گزارش کارها حداکثر یک صفحه باید می بود
گزارش کارها رو هر جلسه دادیم ولی یه جلسه گفت گزارش کارهاتون رو بردارید و مرتب کنید تو یه پوشه برام جلسه اخر بیارید
گزاز جلسه اخرو لازم نبود بنویسیم

امتحان عملی (2 نمره )
گزاز (3 نمره) 
امتحان تئوری (15 نمره) : 4 نمره سوال انگلیسی + 3 نمره رسم شکل 
خودکار رنگی برای امتحان همراه باید می بردیم!!

تهیه محیط کشت ساده، اختصاصی و افتراقی
رنگ آمیزی ساده و نگاتیو
رنگ آمیزی گرم
رنگ آمیزی اسپور
تاثیر عوامل فیزیکی بر رشد


20 آذر 96 ساعت 12:54 | حسنا :) | نظرات